Rogaland Brann og Redning IKS – 2018

Beredskap på verksemdsnivå – 2018

Oppfølging av Planar og planstrategi – 2018

IVAR – RR 2017

Samhandlingsreforma Time – RR 2016

LYSE – 2015