RR Strand 2018 – Eierskapsforvaltning

Dementavdelingen Strand Kommune 2018

Avanti Ryfylke AS – 2018

IVAR IKS – 2017 

Barnevern – Samarbeid med andre instanser – 2017

Kommunens Arkiv – 2016

Spesialundervisning i et brukerperspektiv – 2016

RR Strand 2016 Overordnet analyse Plan for selskapskontroll