Obligatoriske planer:

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 2020

Plan For Selskapskontroll 2017 2020

 

Årsplaner:

Årsplan 2019 Strand Kontrollutvalg

Årsplan 2018 Strand Kontrollutvalg

Årsplan 2017 Strand Kontrollutvalg