Vedlegg sak 20: Protokollen 14 02 17

Vedlegg Sak 23 Rapport Øremerkede Midler Statlige Tilskudd

Vedlegg Sak 24 Statusoversikt Mars 2017

Meldingssaker:

Mldsak 2 Oversendelsesforslag Bystyret 13.02.17

Mldsak 3 Brev fra innbygger 

Mldsak 4 Klage på oppfølging av vedtak Jåtten Skole

Mldsak 5 Bystyrets vedtak Oppfølging av rapporten ang. klimautslipp

Mldsak 6 Bystyrets vedtak Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Integrering og Bosetting

Mldsak 7 Bystyrets vedtak Kontrollutvalget i Stavanger Årsplan 2017

Mldsak 8 Bystyrets vedtak Forvaltningsrevisjonsrapport kommunens arkiv

Mldsak 9 Bystyrets vedtak Forvaltningsrevisjonsrapport forebygging og håndtering av misligheter og korrupsjon