Obligatoriske planer

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020

Revidert Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for selskapskontroll 2017 – 2020

 

Årsplaner

Årsplan 2020

Årsplan 2019 Stavanger kontrollutvalg