Arbeid Med Plansaker 2018

Selskapskontroll Av Rogland Brann Og Redning IKS  2018orter:

Varslingsrutiner Og Varslingshåndtering 2018

Samhandlingsreformen – 2017

Vedlikehold kommunale bygg – 2017

Selskapskontroll IVAR IKS – 2017

Grannes Ressurssenter Undersøkelse – RR Sola 2016

Samfunnsplanlegging – RR Stavanger Sandnes Sola 2016

Beredskap på virksomhetsnivå RR Sola 2016

Overordnet analyse – Sola 2016

Overordnet analyse Plan for selskapskontroll Sola – RR 2016