Medlemmer i kontrollutvalget

Leder Margrethe Vika (1)
Nestl. Koenraad Beeckman (2)
Ronny Stangeland (3)
Arild Fosså (4)
Linn Haraldsen (5)
 

Varamedlemmer:

Sissel Dyskeland 1 + 3
Stein Olaussen 1 + 3
Jarl Hoogstad 2
Anne Kroken 2
Helge Nyhus 4
Hanne Kjersti A Granbakken 4
Sigbjørn Ølberg 5
Anne Karin Vårvik 5