t

Obligatoriske planer

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 Sola

Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 Sola

 

Årsplaner

Årsplan 2019 Sola Kontrollutvalg

Årsplan 2018 Sola Kontrollutvalg

Årsplan 2017 Sola kontrollutvalg