Obligatoriske planer

Plan For Forvaltningsrevisjon 2017 – 2020

Plan For Selskapskontroll 2017 – 2020

 

Årsplaner

Årsplan 2019 Sokndal kontrollutvalg

Årsplan 2018 Sokndal kontrollutvalg

Årsplan 2017 Sokndal kontrollutvalg