NAV organiseringen (2020)
Tidlig innsats (2019)
Kvalitet i tjenestene – eldreomsorg (2019)
Risiko og forebygging av korrupsjon i plan og byggesaker (2019)
Informasjonssikkerhet drift og sårbarhet (2019)
Selskapskontroll av Rogaland Brann og Redning IKS (2018)
Arbeid mot frafall i skolen – 2018
Sandnes Parkering KF – 2018
Innkjøp – 2017  
Vedtak vedr. rapporten “Innkjøp”
Byggesaker – 2017
Sosiale tjenester – 2017
Jordvern – 2016
Erfaringer med NAV-organiseringen – 2016
Energiøkonomisering i byggeprosjekter – 2016