Obligatoriske planer

Plan For Selskapskontroll 2016 -2020

Plan For Forvaltningsrevisjon 2017 – 2020

 

Årsplaner

Årsplan 2019 Sandnes kontrollutvalg

Årsplan 2018 Sandnes kontrollutvalg

Årsplan 2017 Sandnes kontrollutvalg