For direkte tilgang til vedleggene i møteinnkallingen ved bruk av Ipad, må dokumentet kopieres til Adobe Acrobat eller  PDF Expert. Alternativt finnes vedleggene også i en egen fane til høyre under hvert møte.

Dersom du vil lese møteinnkallinger på PC, bør møtepapirene leses i nettleser Internet Explorer for å få direkte tilgang til vedleggene i dokumentet. Vil du  lese dem på MAC, benytt nettleser Firefox. Dersom du får problemer med å få tilgang til vedleggene, finnes de også her i egen fane under hvert møte.