Rogaland Brann og Redning IKS – 2018

Byggesak – 2018

Undersøkelse arbeidsgiverrollen i Rennesøy kommune – RR 2017

Eierskapsforvaltning – RR 2017

IVAR IKS – 2017

Oppfølging av politiske vedtak – 2015

LYSE – 2015