t

Obligatoriske planer

Vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Vedtatt plan for selskapskontroll 2017 2020

 

Årsplaner

Årsplan 2017 Rennesøy kontrollutvalg

Årsplan 2018 Rennesøy Kontrollutvalg