FR Randaberg Innkjøp 2019

Sosiale Tjenester – 2018

Rogaland Brann og Redning IKS – 2018

Overgang fra ungdomstrinnet til videregående opplæring – 2017

IVAR IKS – 2017

Oppfølging av henvendelser til kommunen – 2016

Overordnet analyse Randaberg 2016

Samhandlingsreformen – 2015

Lyse AS – 2015