Obligatoriske planer

Plan for Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Randaberg kontrollutvalg 2021-2024

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020

Plan for selskapskontroll 2017 – 2020

 

Årsplaner

Årsplan 2020 – Randaberg kontrollutvalg

Årsplan 2019 Randaberg Kontrollutvalg

Årsplan 2018 Randaberg Kontrollutvalg

Årsplan 2017 Randaberg kontrollutvalg