Dalane barnevern (2020)
Krisehåndtering og beredskap (2019)
Innkjøp – 2018
UNINOR – 2017
PP-Tjenesten i Dalane – 2017
Arkiv og dokumentbehandling – 2016