Leder Svein Zwygart                  FRP
Nestleder Frode Waldemar,              AP
 Medlem Else Heskestad                   SP
 Medlem Kjell Rune Iveland          KRF
 Medlem Anne Brit Jegtvik                 V
 

Varamedlemmer:

Åse Herborg Ege
Jostein Omdal
Harald Jåsund
Linda E. Gursli
Anne Lise Tunheim