Leder Frode Waldemar,            AP
Nestleder Kjell Rune Iveland          KRF
 Medlem Jostein Grønning            FRP
 Medlem Sonja Surdal                     Sp
 Medlem Anne Brit Jegtvik            V
 

Varamedlemmer:

Åse Herborg Ege
Jostein Omdal
Harald Jåsund
Linda E. Gursli
Anne Lise Tunheim