Obligatoriske planer

Plan For Forvaltningsrevisjon

Plan For Selskapskontroll

 

Årsplaner

Årsplan 2019 Lund kontrollutvalg

Årsplan 2018 Lund kontrollutvalg

Årsplan 2017 Lund kontrollutvalg