Psykisk Helse – 2019

Rogaland Brann og Redning IKS – 2018

Effektivisering og forenkling – 2017

Selskapskontroll IVAR IKS – 2017

Lovpålagte Tjenester – 2016

Selskapskontroll Lyse AS – 2015

RR Overordnet Analyse Kvitsøy 2016