b

Vedlegg sak 21 Protokoll Kvitsøy 31.05.17

Vedlegg sak 22 Budsjettforslag 2018

Vedlegg sak 23 Regnskapsoversikt pr. 31.07.17

Vedlegg sak 26 Statusoversikt pr. sept 2017

Meldingssaker:

Meld.sak 5 Vedtak Kommunestyret rapport IVAR IKS

Meld.sak 6 Notat Forvaltningsrevisjon Effektivisering og forenkling