Obligatoriske planer

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for Kvitsøy kontrollutvalg 2021-2024

Plan For Forvaltningsrevisjon Kvitsøy 2017 2020

Plan For Selskapskontroll Kvitsøy 2017 2020

 

Årsplaner

Kvitsøy Årsplan 2020

Kvitsøy Årsplan 2019

Kvitsøy årsplan 2018

Kvitsøy Årsplan 2017