For direkte tilgang til vedlegga i møteinnkallinga ved bruk av Ipad, må dokumentet kopierast til Adobe Acrobat eller  PDF Expert. Alternativt finst vedlegga også i eiga fane til høgre under kvart møte.

Dersom du vil lesa møteinnkallingar på PC, bør møtepapira lesast i nettlesaren Internet Explorer for å få direkte tilgang til vedlegga i dokumentet. Vil du  lesa dei på MAC, bruk nettlesar Firefox. Dersom du får problem med å få tilgang til vedlegga finst dei også her i eiga fane under kvart møte.