RR Hjelmeland 2019 Spesialundervisning 110319 pdf

Anskaffelser Hjelmeland kommune 2018

Avanti Ryfylke 2017

RR Selskapskontroll IVAR IKS

Hjelmeland – overordnet analyse 2016-2019-endelig

RR Hjelmeland 2016 Overordnet analyse Plan for selskapskontroll

Eierskapsforvaltning Hjelmeland kommune 2016

RR Hjelmeland 2015 Internkontroll

RR Selskapskontroll 2015 LYSE