Obligatoriske planer

Plan For Selskapskontroll 2017 2020

Plan For Forvaltningsrevisjon 2017 2020

 

Årsplaner

Årsplan Hjelmeland KU 2019

Årsplan Hjelmeland KU 2018

Årsplan Hjelmeland KU 2017