t

Obligatoriske planer

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Plan for selskapskontroll 2017-2020

 

Andre planer

Årsplan 2017 Hå kontrollutval