Gjesdal kommune 2019 – Helse og omsorg
Rusvern (2019)
Selskapskontroll av Rogland Brann og Redning IKS
Barnevernet – 2018
Spesialundervisning 2017
Selskapskontroll IVAR 2017
Overgang fra Ungdomsskole til Videregående skole Gjesdal 2016
Eierskapsforvaltning Gjesdal 2016

Overordnet analyse forvaltningsrevisjon