Obligatoriske planer:

Plan For Forvaltningsrevisjon 2017-2020

Plan For Selskapskontroll 2017 – 2020

 

Årsplaner

Årsplan 2019 Gjesdal kontrollutvalg

Årsplan 2018 Gjesdal kontrollutvalg

Årsplan 2017 Gjesdal kontrollutvalg