Obligatoriske planer

Plan For Forvaltningsrevisjon 2017 2020

Plan For Selskapskontroll 2017 2020

 

Årsplaner

Årsplan 2019 Forsand Kontrollutvalg

Årsplan 2018 Forsand Kontrollutvalg

Årsplan 2017 Forsand Kontrollutvalg