Obligatoriske planar

Vedtatt Plan Forvaltningsrevisjon 2017 2020 Finnøy Kommune

Vedtatt Plan Selskapskontroll 2017 2020 Finnøy

 

Årsplanar

Årsplan 2019 Finnøy Kontrollutval

Årsplan 2018 Finnøy Kontrollutval

Årsplan 2017 Finnøy Kontrollutval