Dalane barnevern (2020)
Rapport investeringsprosjektet Elveparken 1 (2019) 
Kvalitet i eldreomsorgen (2019)
Bosetting og integrering av flyktninger – 2018
Selskapskontroll UNINOR AS – 2018
PP Tjenestens Samarbeid med barnehager og skoler – 2017
Forvaltningsrevisjon barnehagetilbudet – 2016