Rogaland Kontrollutvalgssekretariat har sekretariatstjenesten for Eigersund kontrollutvalg på kontrakt, foreløpig to år fra 01.01.2018. Link til kontrollutvalgets saker før 2018 finner du her:

Kontrollutvalgets saker fram til  31.12.2017