Selskapskontroll UNINOR AS – 2018

Forvaltningsrevisjon PP Tjenesten Dalane – 2017

Eigarskapsforvaltning – RR Bjerkreim 2017