t 

Obligatoriske planer

Plan for Selskapskontroll 2017 – 2020

Plan for Forvaltningsrevisjon 2017 –  2020

 

Andre planer

Årsplan 2019 Bjerkreim kontrollutval

Årsplan 2018 Bjerkreim kontrollutval

Årsplan 2017 Bjerkreim kontrollutval