Styre i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat består av representanter fra de kommunene som gikk inn med oppstartskapital ved etablering av samarbeidet.

Styremedlemmer for inneværende periode er:

Strand Aslaug Heng Fosse
Stavanger Gyri Haave Nilsen, nestleder
Stavanger Ottar Sandanger
Sandnes John Hov
Sola Margrethe Vika
Randaberg Kurt Randeberg

 

Før neste kommunevalg må §27 selskap, som RKS er, omdannes til IKS eller Kommunalt oppgavefellesskap i henhold til kommuneloven.