Styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat utgår fra de kommunene som gikk inn med oppstartkapital ved etablering av samarbeidet. Kommunene fikk selv velge om det var ønskelig å gå inn med midler til oppspartkapital eller ikke, og øvrige kommuner har valgt bort styreplass mot å ikke å gå inn med oppstartskapital. Styremedlemmer fram til nyvalg i forbindelse med lovpålagt omdanning av selskapet til IKS eller kommunalt oppgavefellesskap:

Strand Arvid Håheim, styreleder
Stavanger Gyri Håve, nestleder
Stavanger Ottar Sandanger
Sandnes John Hov
Sola Margrethe Vika
Randaberg Kurt Randeberg