Styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat utgår fra de kommunene som gikk inn med oppstartkapital ved etablering av samarbeidet. Kommunene fikk selv velge om det var ønskelig å gå inn med midler til oppspartkapital eller ikke, og øvrige kommuner har valgt bort styreplass mot å ikke å gå inn med oppstartskapital. Styremedlemmer fram til neste kommunevalg (2019):

Sandnes  Sveinung Skjørestad, styreleder
Stavanger Trygve Pedersen, nestleder
Sola Jess Milter
Strand Einar Berge 
Randaberg  Kurt Randeberg
Rennesøy  Ivar Finnesand