Kontaktinformasjon:

Daglig leder Wencke S. Olsen, mobil 988 06 776 eller  tlf. 51 33 65 92

Hovedansvarlig for kontrollutvalg i Stavanger, Sandnes,  Klepp,  Eigersund, Lund.

________________________________________________________________________________

 

Seniorrådgiver Per Kåre Vatland,  mobil 414 46 180 eller tlf. 51 33 65 91

Hovedansvarlig for kontrollutvalg i  Time, Hå, Bjerkreim.

_______________________________________________________________________________

 

 

Seniorrådgiver Carine Jøssang,  mobil 958 46 117

Hovedansvarlig for kontrollutvalg i  Sola, Randaberg, Strand, Kvitsøy, Hjelmeland, Gjesdal og Sokndal.

 

 

 

 

Felles e-post: postmottak.rks@sandnes.kommune.no

Felles telefonnummer: 51 33 65 90

Besøksadresse: Holbergsgate 19, Sandnes

Postadresse: Rogaland kontrollutvalgssekretariat, Postboks 583, 4302 Sandnes