Kontrollutvalget skal bistå kommunestyret med å se til at innbyggerne har tillit til kommunen og at kommunen leverer effektive tjenester i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets intensjoner og vedtak. Kontrollutvalgets administrasjon skal være uavhengig av den som blir kontrollert, altså den enkelte kommune.

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat er et interkommunalt samarbeid (koml § 27) som er administrasjon for i alt 15 kommunale kontrollutvalg i Sør-Rogaland.  Medlemmer i samarbeidet er Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Sokndal, Lund, Kvitsøy, Hjelmeland og Kvitsøy. Eigersund kommune er for øyeblikket på kontrakt.

For mer informasjon om oss, sjekk “Sekretariatets oppgaver” til høyre.