Her finnes oversikter/annet nyttig stoff for kontrollutvalgene. Vi mottar gjerne informasjon fra dere med tips om både aktuelle nyhetssaker og annet som det er ønskelig at dere finner her – se “om oss”.

Konferanser våren 2021 se nettsiden til NKRF og FKT for fullstendig oversikt.

NKRFs kontrollutvalgskonferanse 21 – 22 april, Digital

Forum for kontrollutvalg (lokal konferanse) 27 mai på Residence

FKTs fagkonferanse 1 – 2 juni, Digital