Kontaktinformasjon:

Felles telefonnr: 51 33 65 90

Daglig leder Wencke S. Olsen, tfl. 51 33 65 92 – mobil 988 06 776.

Hovedansvarlig for kontrollutvalg i Stavanger, Sandnes,  Klepp,  Hjelmeland, Lund og Sokndal

 

 

 

Seniorrådgiver Per Kåre Vatland, tlf. 51 33 65 91  – mobil 414 46 180.

Hovedansvarlig for kontrollutvalg i  Sola, Time, Hå, Randaberg, Eigersund og Bjerkreim

 

 

 

Rådgiver Leni Tande tlf. 51 33 65 90 – mobil 970 71 925.

Hovedansvarlig for kontrollutvalg i Gjesdal, Strand, Rennesøy, Finnøy, Forsand og Kvitsøy

 

 

 

E-post: postmottak.rks@sandnes.kommune.no

Besøksadresse: Jærveien 33, Sandnes (Sandnes Rådhus)

Postadresse: Rogaland kontrollutvalgssekretariat, Postboks 583, 4302 Sandnes