Kontaktinformasjon:

Felles telefonnr: 51 33 65 90

Daglig leder Wencke S. Olsen, tfl. 51 33 65 92 – mobil 988 06 776.

Hovedansvarlig for kontrollutvalg i Stavanger, Sandnes,  Klepp,  Hjelmeland, Lund, Gjesdal, Rennesøy og Finnøy

 

 

 

Seniorrådgiver Per Kåre Vatland, tlf. 51 33 65 91  – mobil 414 46 180.

Hovedansvarlig for kontrollutvalg i  Sola, Time, Hå, Randaberg, Eigersund, Bjerkreim, Sokndal, Strand, Kvitsøy og Forsand

 

 

 

Rådgiver Carine Jøssang, tlf. 51 33 65 90 – mobil 958 46 117

Carine vil etter hvert overta hovedansvar for enkelte av kommunene.

 

 

Hoved-e-post: postmottak.rks@sandnes.kommune.no

Besøksadresse: Holbergsgate 19, Sandnes

Postadresse: Rogaland kontrollutvalgssekretariat, Postboks 583, 4302 Sandnes