Kommuneloven

Forskrift om kontrollutvalg

Vedlegg til forskrift om kontrollutvalg – merk at § 19 er endret – møtene i kontrollutvalget skal nå være åpne.

Kontrollutvalgsboka

«Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget»

«Kontrollvettreglene»

Veileder Kontrollutvalgsarbeid – erfaringer fra Nordland

85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane

Beskytt kommunen – håndbok i antikorrupsjon

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Offentleglova

Forvaltningsloven

Arkivloven